Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkor

Upphovsrätt
Allt material som Centurio Flight Training AB har lagt ut på internet skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär bland annat att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd.

Material från centurio.aero eller någon annan av Centurio Flight Training AB webbplatser får bara användas för privat bruk. All annan användning, exempelvis kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av material fordrar upphovsmannens tillstånd. Såvitt gäller sådant material som Centurio Flight Training AB inte är upphovsman till äger tredje man upphovsrätten. Sådant material får inte återges utan respektive upphovsmans tillstånd.
Om det är oklart huruvida Centurio Flight Training AB eller annan äger upphovsrätten får vi be dig att kontakta Centurio Flight Training AB, se adress nedan, för vidare besked.

Varumärken/kännetecken
Centurio är ett registrerat varumärke som inte får användas utan ägarens uttryckliga godkännade. Det är inte heller tillåtet att använda Centurio:s varumärken och dess kännetecken eller firma så att en ”falsk” träff erhålls i en sökmotor, till exempel meta-taggar eller annan dold text.

Länkar
Det är tillåtet att göra förflyttande länkar, det vill säga länkar som flyttar läsaren till Centurio Flight Training AB webbplats. 

Integrerade länkar, det vill säga länkar som hämtar och visar eller framför material är inte tillåtna utan uttryckligt godkännande av Centurio Flight Training AB.

Centurio Flight Training AB ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Centurio Flight Training AB webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

Diskussionsforum
Deltagare i diskussionsforum, så kallade chattar, debatter och liknande på Centurio Flight Training AB webbplatser får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller material där de erhållit denna rätt på något sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts, i och med att materialet läggs in, medge att Centurio Flight Training AB får lagra, spridas och publicera materialet, elektroniskt eller på annat sätt.

Begränsning av ansvar
Allt material som finns tillgängligt via Centurio Flight Training AB webbplatser är endast avsett som allmän information och utgör inte rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är helt uttömmande eller helt uppdaterat. Det finns även risk att materialet innehåller felskrivningar och tekniska brister. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. Centurio Flight Training AB ansvarar inte i något fall för skada som kan uppkomma.

Övrigt
Om du önskar tillstånd att använda material som finns på Centurio Flight Training AB webbplats ber vi dig att vända dig till Centurio Flight Training AB, Box 4003, 169 04 Solna, telefon: (vx) 08-50161300.

Centurio Flight Training AB

Postadress:

Box 4003, 169 04 SOLNA

Besöksadress:

Gårdsvägen 18, 169 70 SOLNA

08-501 613 00 08-501 613 01

Följ oss

Prenumerera

Få senaste nyheterna från Centurio Flight Training direkt till din e-post brevlåda.

easaapproved

© 2020 Centurio Flight Training AB. All Rights Reserved.

Centurio Flight Training AB är en EASA Approved Training Organisation med reg.nr. SE.ATO.0028

På centurio.aero använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies