Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Behandling av Personuppgifter

Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om Centurio Flight Training AB:s behandling av personuppgifter, m.m.

Personuppgiftsansvarig:
Centurio Flight Training AB
Org.nr 559105-6543
Box 4003
169 04 SOLNA
Telefon 08-50161300

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Uppgifterna behandlas av Centurio Flight Training AB för ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att Centurio Flight Training AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller myndighetsbeslut.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Centurio Flight Training AB marknads- och kundanalyser, affärsutveckling. Centurio kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan Centurio Flight Training AB komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

I vissa fall är Centurio också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Polismyndighet, Skatteverket, Transportstyrelsen.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som Centurio behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran härom till Centurio Flight Training AB, Box 4003, 169 04 Solna. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från Centurio Flight Training AB eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Centurio Flight Training AB

Postadress:

Box 4003, 169 04 SOLNA

Besöksadress:

Gårdsvägen 18, 169 70 SOLNA

08-501 613 00 08-501 613 01

Följ oss

Prenumerera

Få senaste nyheterna från Centurio Flight Training direkt till din e-post brevlåda.

easaapproved

© 2019 Centurio Flight Training AB. All Rights Reserved.

Centurio Flight Training AB är en EASA Approved Training Organisation med reg.nr. SE.ATO.0028

På centurio.aero använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies