Bli en Pilot

Medicinska krav

Medicinska krav

Ansök om ett klass 2 läkarintyg
För att ansöka om ett medicinskt intyg i klass 2 måste du genomgå en medicinsk undersökning av en aeromedical examiner (AME). Om du uppfyller de medicinska kraven kommer AME att utfärda ditt medicinska certifikat.

För att boka din undersökning måste du boka direkt med en AME. Använd vår AME-sökning för att hitta en nära dig. En AME är en specialistutbildad läkare som är certifierad att utfärda EU-läkarintyg till piloter. Endast ett EU-läkarintyg kan upprätthållas i taget och du kan bara ansöka om tillstånd från luftfartsmyndigheten i den stat som innehar dina journaler.

Medicinsk historia
Om du är medveten om någon personlig eller familjemedicinsk historia bör du nämna det när du bokar ditt AME-besök. Din AME kommer då att kunna berätta om du behöver ta med eventuella ytterligare uppgifter eller material till besöket.

Vad ska du ta till ditt AME-besök?
Om du bär glasögon eller kontaktlinser måste du ta med dem och ditt senaste optikerrecept tillsammans med undersökningen. Du kommer att bli ombedd att lämna urinprov, så helst bör du komma till undersökningen med full blåsa. Din AME kommer att kunna hjälpa dig med eventuella ytterligare individuella förberedelser som du behöver göra före ditt besök.

Vad du kan förvänta dig vid din undersökning?
Vid undersökningen måste du fylla i ansökningsblanketten. Detta är en undertecknad deklaration som innehåller följande:

 • Fakta om din medicinska historia, inklusive familjehistoria
 • Huruvida du har haft en medicinsk undersökning före, av vem och resultatet
 • Om du någonsin har bedömts vara olämplig eller om ett medicinskt intyg har upphört eller återkallats

Din AME kan fråga dig om att fylla i formuläret före ditt möte.

En förstagångsundersökning med en AME kan ta flera timmar. Examinationen består av två (2) delar, en medicinsk och en bedömning av din psykiska hälsa.

Den medicinska undersökningen kommer att innehålla några eller alla följande delar:

 • Medicinsk historia
 • Syn
 • Fysisk undersökning
 • Hörsel
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Lungfunktionstest
 • Urinprov

Den psykiska hälsobedömningen kommer innehåll några eller alla följande delar:

Fördjupad intervju avseende det psykiska hälsotillståndet

 • Ärftlighet - Psykisk sjuklighet i familjen
 • Uppväxt – beteendeproblem - Kontakt med barnpsykiatrin
 • Utbildnings- och yrkes förhistoria - stresstålighet – samarbetsproblem
 • Aktuell livssituation – familj – arbetsliv – andra stressfaktorer
 • Psykosocial situation - relationsproblem
 • Tidigare trauman – fysiska - psykiska
 • Kriminalitet – tidigare domar

Bedömning av psykiskt status

 • Yttre uttryck / utseende  /beteende / attityd / uppträdande / kontakt
 • Talhastighet /samtalsförmåga / tankeförlopp
 • Vakenhetsgrad / perception / kognition / omdöme
 • Stämningsläge  /verklighetsförankring

Vidare kan en AME behöva komplettera med ytterligare undersökning vid behov.

Certifikatutfärdande
Ett läkarintyg kan utfärdas av din AME samma dag som undersökningen utförts om alla krav är uppfyllda. Om kraven inte är uppfyllda eller ytterligare undersökningar är nödvändiga kommer det att ta längre tid om ett beslut om din lämplighet för ett läkarintyg.

Giltighetsperiod
Hur länge ett läkarintyg för klass 2 är giltigt beror på vilken ålder du är när du undersöks.

Om du är under 40 år är certifikatet giltigt i 60 månader. Observera att om du erhållit ett läkarintyg med en medicinsk klass 2 innan du når 40, är den inte längre giltig när du når 42 år. Om du är mellan 40 och 50 år är certifikatet giltigt i 24 månader. Observera att om du erhållit ett läkarintyg med en medicinsk klass 2 innan du når 50, blir den inte längre giltig när du fyllt 51 år. Om du är 50 år eller äldre är intyget giltigt i 12 månader.

Centurio Flight Training AB

Postadress:

Box 4003, 169 04 SOLNA

Besöksadress:

Gårdsvägen 18, 169 70 SOLNA

08-501 613 00 08-501 613 01

Följ oss

Prenumerera

Få senaste nyheterna från Centurio Flight Training direkt till din e-post brevlåda.

easaapproved

© 2020 Centurio Flight Training AB. All Rights Reserved.

Centurio Flight Training AB är en EASA Approved Training Organisation med reg.nr. SE.ATO.0028

På centurio.aero använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies