Modulär Kurs

Night Rating(A)

Modulär kurs Night Rating(A)

Kursens syfte
Målet är att kvalificera en Pilot som innehar PPL-A eller LAPL till Night Rating i enlighet med part FCL.810.


Krav innan kursstart
En sökande måste inneha PPL-A eller LAPL licens och ett giltigt läkarintyg klass 2 som är kopplat till någon av licenstyperna.

Utbildningsplan
Teoridelen av kursen är 6 studietimmar. Flygträning är uppdelad i fyra delar

  • Dubbelkommando 4,4 timmar
  • Pilot in Command 0,6 timmar

Total kursplan 5 timmar.

Tidsaxel
Totalt kurstid är planerad till 1vecka.

Klassrumsprogram
Varje klassrumsundervisning varar i 45 minuter följt av en 15 minuters paus. Den maximala dagliga studietiden får inte överstiga åtta (8) timmars träning vid deltagande i klassrum. CBT-lektioner är schemalagda med varierande varaktighet, beroende på ämnet och ämnesområdets längd. CBT-lektionerna genomförs genom självstudiestudier, med ett krav på slutförande. Kursens CBT-lektioner anses vara nödvändiga före efterföljande utbildning. Regelbundna kontroller ingår i det schemalagda utbildningsprogrammet för teoretisk kunskap. Närvaro är obligatorisk och anses vara nödvändigt för efterföljande utbildning.

Flygträningsprogram
Den preliminära träningsplanen för flygträningen, anges med veckonummer för varje träningsblock, detta kommer att publiceras för eleven innan varje delmål inom kursen påbörjas. Ändringar i schemat kan meddelas minst tolv (12) timmar i förväg, med undantag för förändringar på grund av väderförhållandena. Denna begränsning ska verkställas för att ge varje elev tillräcklig förberedelse inför varje flyglektion.

Nedanstående punkter ska beaktas:

  • Ytterligare flygundervisning kan planeras när som helst under kursen, vilket anses vara nödvändigt av chefen för vår utbildning (HT) eller Chief Flight Instructor (CFI).
  • Chief Flight Instructor (CFI) bestämmer när eleven kan gå vidare till nästa fas. De totala flygtidskraven för utfärdandet av licensen måste emellertid övervägas.
  • Varje flyglektion är vanligtvis schemalagd i 60 min (1 timme), med ytterligare 15 minuters sammanfattning före flygning och 15 minuter efter flygning. Kursplanen ger den exakta lektionstiden.
  • Eventuella extra flyglektioner ska antecknas och graderas. En sådan flyglektion kräver en särskilt uppdatering  i Centurio Flight Trainings utbildningsplattform Flightlogger, med angivande av målen eller orsakerna till flyglektionen.
  • Den maximala schemalagda flygtiden för varje elev anges i Centurio Flight Training-Operations Manual (OM).
  • Eleven ska inte vara planerad till mer än tre (3) flyglektioner på tolv (12) timmar.
  • En händelse definieras som en flyglektion eller ett block med högst tre (3) klassrumslektioner.

Test och examination
Test och examination följer Centurio Flight Training - Training Manual (TM) när provtest och slutprov utförs.

Vänligen meddela din e-postadress.
Vänligen meddela ditt förnamn.
Vänligen meddela oss ditt efternamn.
Ditt telefonnummer är obligatoriskt
Vänligen meddela oss ditt meddelande.
Ogiltig recaptcha

Centurio Flight Training AB

Postadress:

Catalinabacken 2, 183 68 TÄBY

Besöksadress huvudkontor:

Catalinabacken 2, 183 68 TÄBY

08-501 613 00

Följ oss

Prenumerera

Få senaste nyheterna från Centurio Flight Training direkt till din e-post brevlåda.

© 2022 Centurio Flight Training AB. All Rights Reserved.

Centurio Flight Training AB är en EASA Declared Training Organisation med reg.nr. SE.DTO.0067

På centurio.aero använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies