Modulära kurser

PPL(A)

Modulär kurs PPL-A Flygplan

Kursens syfte

Målet med den modulära PPL-A-kursen är att ge varje elev de kunskaper som krävs för ett Private Pilot License (PPL). Varje ämnesområde ska behandla alla delar av de utbildningsmål som anges för varje ämne.

Krav innan kursstart
En sökande för ett PPL ska vara minst 17 år enligt FCL.200. Ett giltigt läkarintyg klass 2 behövs innan eleven flyger solo.

Utbildningsplan
Teoridelen av kursen är 200 studietimmar. Flygträning är uppdelad i två (2) faser. Fas 1 som leder till elevens första soloflygning. Fas 2 som leder till att eleven är redo för ett skicklighetstest (ST).

  • Fas 1 - Dubbelkommando 19,2 timmar och Pilot in Command (PIC) 0,5 timmar
  • Fas 2 - Dubbelkommando 12,5 timmar och Pilot in Command (PIC) 12,8 timmar

Total kursplan 45 timmar.

Tidsaxel
Totalt kurstid är planerad till 15 veckor. Teoridelen tar normalt fem (5) veckor med heltidsstudier, övriga veckor är för flygträning. 

Klassrumsprogram
Varje klassrumsundervisning varar i 45 minuter följt av en 15 minuters paus. Den maximala dagliga studietiden får inte överstiga åtta (8) timmars träning vid deltagande i klassrum. CBT-lektioner är schemalagda med varierande varaktighet, beroende på ämnet och ämnesområdets längd. CBT-lektionerna genomförs genom självstudiestudier, med ett krav på slutförande. Kursens CBT-lektioner anses vara nödvändiga före efterföljande utbildning.

Regelbundna kontroller ingår i det schemalagda utbildningsprogrammet för teoretisk kunskap.

Närvaro är obligatorisk och anses vara nödvändigt för efterföljande utbildning.

Flygträningsprogram
Den preliminära träningsplanen för flygträningen, anges med veckonummer för varje träningsblock, detta kommer att publiceras för eleven innan varje delmål inom kursen påbörjas. Ändringar i schemat kan meddelas minst tolv (12) timmar i förväg, med undantag för förändringar på grund av väderförhållandena. Denna begränsning ska verkställas för att ge varje elev tillräcklig förberedelse inför varje flylektion.

Nedanstående punkter ska beaktas:

  • Ytterligare flygundervisning kan planeras när som helst under kursen, vilket anses vara nödvändigt av chefen för vår utbildning (HT), CAA eller Chief Flight Instructor (CFI).

  • Chief Flight Instructor (CFI) bestämmer när eleven kan gå vidare till nästa fas. De totala flygtidskraven för utfärdandet av licensen måste emellertid övervägas.

  • Varje flyglektion är vanligtvis schemalagd i 60 min (1 timme), med ytterligare 15 minuters sammanfattning före flygning och 15 minuter efter flygning. Kursplanen ger den exakta lektionstiden.

  • Eventuella extra flyglektioner ska antecknas och graderas. En sådan flyglektion kräver en anmärkning i Centurio Flight Trainings utbildningsplattform FlightLogger, med angivande av målen eller orsakerna till flyglektionen.

  • Den maximala schemalagda flygtiden för varje elev anges i Centurio Flight Training-Operations Manual (OM).

  • Eleven ska inte vara planerad till mer än tre (3) flyglektioner på tolv (12) timmar.

  • En händelse definieras som en flyglektion eller ett block med högst tre (3) klassrumslektioner.

Test och examination
Test och examination följer Centurio Flight Training - Training Manual (TM) när provtest och slutprov utförs.

Omfattning
Kursen är en distansbaserad kurs där utbildningen levereras i vår digtala e-LMS plattform, alla nödvändiga prov genomförs digitalt i e-LMS plattformen innan slutgiltig examination sker hos Transportstyrelsen I paketet ingår lärarledda lektioner (konsolidering), tillgång till lärare genom e-post och telefon samt ett flygpaket som innehåller Kartor, Passare, Navskiva, Loggbok m.m.

Vänligen observera att du måste bo inom Norden för att registrera dig för denna kurs, bor du utanför Norden ska du inte fortsätta och fylla i nedanstående formulär. 

Du klickar på ANMÄL MIG TILL KURSEN och fyller i samtliga uppgifter i formuläret. När anmälan skickats in får du en bekräftelse per e-post med vidare instruktioner. Observera att din anmälan är först bindande när du erhållit ett utbildningsavtal med Centurio Flight Training AB som du du e-signerat för kursen.

Invalid Input
Vänligen meddela oss ditt efternamn.
Vänligen meddela ditt förnamn.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ditt telefonnummer är obligatoriskt
Vänligen meddela din e-postadress.
Meddelade till flygskolan
Invalid Input
Ladda upp bild
Ogiltig recaptcha

Centurio Flight Training AB

Postadress:

Catalinabacken 2, 183 68 TÄBY

Besöksadress huvudkontor:

Catalinabacken 2, 183 68 TÄBY

08-501 613 00

Följ oss

Prenumerera

Få senaste nyheterna från Centurio Flight Training direkt till din e-post brevlåda.

© 2022 Centurio Flight Training AB. All Rights Reserved.

Centurio Flight Training AB är en EASA Declared Training Organisation med reg.nr. SE.DTO.0067

På centurio.aero använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies