Sekretess

Sekretess

Sekretess

Bestämmelser om sekretess avseende kunduppgifter finns för att värna om kundernas förtroende för Centurio Flight Training AB. Sekretessen omfattar alla uppgifter om enskilda kunder, vilket innebär att sådana uppgifter får användas och lämnas vidare endast om det inte är obehörigt.

Sekretessen gäller såväl mellan samarbetspartners, kontrakterade flygklubbar, enheter och befattningshavare inom företaget som i förhållande till andra företag inom och utom koncernen.

Kunduppgifter lämnas i vissa fall till myndigheter med stöd av lag eller annan författning.

I övrigt bygger hanteringen av kunduppgifter inom Centurio Flight Training AB behov av att kunna styra, hantera och kunna tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar.

Dessa regler om sekretess för kunduppgifter gäller vid sidan om vad som följer av regelverken om marknadsföring och hantering av personuppgifter.

Centurio Flight Training AB

Postadress:

Box 4003, 169 04 SOLNA

Besöksadress:

Gårdsvägen 18, 169 70 SOLNA

08-501 613 00 08-501 613 01

Följ oss

Prenumerera

Få senaste nyheterna från Centurio Flight Training direkt till din e-post brevlåda.

easaapproved

© 2020 Centurio Flight Training AB. All Rights Reserved.

Centurio Flight Training AB är en EASA Approved Training Organisation med reg.nr. SE.ATO.0028

På centurio.aero använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies